دید کلی ... خدمات امکانات

مرکز خرید تجاری
کافه ها و رستوران ها
سوناها
اتاق های بخار
سالن پرورش اندام
تالار پذیرایی
نگهبانی 7/24
دوربین های مدار بسته
مسجد نماز
ساختمان های مقاوم در برابر زلزله
پارکینگ های بسته
پارکینگ های باز
سالن های جلسات

موقعیت و اهمیت سرمایه گذاری پروژه

روش پرداخت و جزئیات قیمت

• خطة الدفع: نقدا.

تعداد اتاق ها مساحت (م2) قیمت ملاحظات
1 + 1 104 21.171.900 680.000 626.700 536.000 2.550.200 890.800.400 2.497.300 209.300 261.700 8.841.352.200 2.475.500 256.200 482.200 91.488.800 170.238.000
1,5 + 1 139 34.871.400 1.120.000 1.032.200 882.800 4.200.300 1.467.200.600 4.113.200 344.700 431.100 14.562.227.200 4.077.400 422.000 794.200 150.687.400 280.391.900
2 + 1 114 23.351.400 750.000 691.200 591.200 2.812.700 982.500.400 2.754.400 230.800 288.700 9.751.491.400 2.730.400 282.600 531.800 100.906.700 187.762.500
2,5 + 1 242 62.270.400 2.000.000 1.843.200 1.576.500 7.500.600 2.620.001.100 7.345.000 615.500 769.800 26.003.977.100 7.281.000 753.600 1.418.200 269.084.700 500.699.900
3 + 1 269 49.816.300 1.600.000 1.474.600 1.261.200 6.000.500 2.096.000.900 5.876.000 492.400 615.800 20.803.181.700 5.824.800 602.800 1.134.600 215.267.700 400.559.900
3,5 + 1 269 68.497.400 2.200.000 2.027.500 1.734.100 8.250.700 2.882.001.200 8.079.500 677.000 846.800 28.604.374.800 8.009.100 828.900 1.560.000 295.993.100 550.769.900
5 + 1 375 155.675.900 5.000.000 4.608.100 3.941.200 18.751.500 6.550.002.800 18.362.500 1.538.700 1.924.400 65.009.942.700 18.202.500 1.883.900 3.545.500 672.711.600 1.251.749.800
تاریخ به روز رسانی : 13-02-2024

نقشه آپارتمان ها

DMCA.com Protection Status